Normalizacija rada sudova

Normalizacija rada sudova u Republici Srbiji od 11.05.2020. godine i nova pravila ponašanja

Visoki savet sudstva, povodom organizovanja rada sudova, nakon ukidanja vandrednog stanja od strane Narodne skupštine Republike Srbije, na sednici održanoj dana 07.06.2020. godine, doneo je zaključak kojim je utvrdio, u prvom stavu, da se stiču uslovi za normalizaciju rada sudova u Republici Srbiji počev od 11.05.2020. godine.

Drugim stavom navedenog zaključka, nakon ukidanja vandrednog stanja i u skladu sa zdravstvenim merama, uvode se Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u sudovima zbog zaštite zdravlja sudija, zaposlenih i stranaka, kao i sprečavanja daljeg širenja epidemije izazvanje virusom COVID-19.

Navedenim pravilima predvidjene su sledeće obaveze stranaka:

Prilikom ulaska stranaka u objekat, obaveza svih je:

  1. da prodju dezo barijeru (dezinfekcionu zaštitu obuće)
  2. da izvrše dezinfekciju ruku (o čemu vodi računa pravosudni stražar)
  3. prodju bezbednosni pregled (prolaskom kroz metal detektor vrata i bezbednosni skener uređaj)
  4. nose ličnu higijensku masku za zaštitu, koja dobro prijanja na nos i usta
  5. nose zaštitne higijenske rukavice

Po ulasku u objekat i prolasku higijenskih i bezbednosnih mera stranke su u obavezi da izvrše prijavljivanje na prijavnici sa odgovarajućim dokumentima (poziv za sudjenje, lični identifikacioni dokument i da navedu razlog dolaska u sl. objekat suda).

Ukoliko stranka ulazi u objekat, a nema odgovarajuća sredstva zaštite, gde se prvenstveno misli na nošenje lične zaštitne maske ili ne želi da se podvrgne higijenskoj i bezbednosnoj zaštiti, neće joj biti omogućen ulazak u zgradu suda.

Prilikom ulaska u objekat kod obavljanja higijenskih i bezbednosnih mera, stranka je dužna da se pridržava propisanih mera o bezbednom rastojanju – fizičke distance, koja mora iznositi minimum 1,5 metar između dve osobe. Svako ko se ne bude pridržavao ove mere biće opomenut, a u slučaju daljeg nepoštovanja ove mere, biće mu onemogućen ulazak u objekat.

Na prijavnici prilikom evidentiranja ulaska stranaka, strogo će se primenjivati mere držanja fizičke distance – bezbednog rastojanja.

U šalter sali, na šalteru suda, pošte i banke, obavezno će se primenjivati mere o propisanom rastojanju izmedju zaposlenih na šalterima kao i izmedju stranaka u redu.

Za stranke koje dolaze u objekat, a imaju potrebu za korišćenjem toaleta, biće određen jedan toalet u prizemlju.

U čekaonicama stranke moraju poštovati bezbedno rastojanje od minimum 1,5 metar.

Ulazak stranaka na suđenje biće sproveden po prioritetu i neophodnosti prisustva na suđenju. Prednost će imati okrivljeni i branioci, kao i druga lica koja su sudski pozvana. Ostalima, ukoliko nisu stečeni uslovi o bezbednoj udaljenosti, u dogovoru sa predsednikom veća, neće biti omogućen ulazak u sudnicu.

Add your Comment