Novosti/Blog

Normalizacija rada sudova

Normalizacija rada sudova u Republici Srbiji od 11.05.2020. godine i nova pravila ponašanja Visoki savet sudstva, povodom organizovanja rada sudova, nakon ukidanja vandrednog stanja od strane Narodne skupštine Republike Srbije, na sednici održanoj dana 07.06.2020. godine, doneo je zaključak kojim je utvrdio, u prvom stavu, da se stiču uslovi za normalizaciju rada sudova u Republici

Read More

Advokatska kancelarija potpisala ugovor sa RGZ-om

Od sada bez odlaska na šalter katastra Advokat Bojan B. Bojić, potisao je sa direktorom Republičkog geodetskog zavoda Ugovor o prisutupanju i korišćenju sistema eŠalter. Ovo znači da advokatska kancelarija, od sada, može sve zahteve građana i privrede da šalje katastru preko sistema eŠalter, pa tako više neće morati da odlaze na šaltere Republičkog geodetskog

Read More