Advokatska kancelarija potpisala ugovor sa RGZ-om

Od sada bez odlaska na šalter katastra

Advokat Bojan B. Bojić, potisao je sa direktorom Republičkog geodetskog zavoda Ugovor o prisutupanju i korišćenju sistema eŠalter.

Ovo znači da advokatska kancelarija, od sada, može sve zahteve građana i privrede da šalje katastru preko sistema eŠalter, pa tako više neće morati da odlaze na šaltere Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

Preko sistema eŠalter, advokat, pored Službe za katastar nepokretnosti Požarevac, ima pristup za područje svih službi za katastar nepokretnosti i odeljenja za katastar vodova.

Advokatska kancelarija će zahteve i dokumenta kroz sistem eŠaltera dostavljati katastru u formi elektronski potpisanog dokumenta.

Zahvaljujući ovom servisu i onlajn digitalnoj platformi “GeoSrbija”, advokatska kancelarija  od sada ima uvid u baze podataka katastra, kako u Požarevcu, tako i u svim ostalim mestima u Republici Srbiji.

Pogodosti ovog sistema su višestruke. Pored uštede vremena, advokat preko servisa “eKatastar-Status predmeta” može da prati tok rešavanja podnetih zahteva.

 Takodje, ako bude bilo potrebe, advokat može da pošalje žalbu na kvalitet i brzinu rada službe, ili zbog dugog čekanja na rešavanje predmeta, kroz servis “ePrimedbe na rad katastra”.

Digitalnim povezivanjem advokata i katastra i podnošenjem zahteva u digitalnoj formi bez odlaska u katastar, sprečava se mogućnost da predmeti budu “zadržavani u fioci”, na šta je veliki broj građana i advokata upozoravao.

Add your Comment